Feestelijke intocht Avondvierdaagse

De 33e editie van de Avondvierdaagse Hoevelaken die vorige week plaatsvond kan als geslaagd in de annalen worden bijgeschreven. De weergoden waren de wandelaars weliswaar niet altijd even goed gezind, van tijd tot tijd moesten de lopers een regenbui over zich heen laten gaan – vooral de eerste en de laatste dag – maar dat weerhield de 910 officieel geregistreerde wandelaars er niet van hun tocht succesvol te volbrengen.

Door Gerrit Steen

Zo ook mevrouw Van de Heuvel uit Hoevelaken die tot nu tot alle Avondvierdaagsen in Hoevelaken mee heeft gelopen en Kimberley Sikkin die de 5 km. met rolstoel aflegde. De EHBO hoefde evenals voorgaande jaren gelukkig niet in actie te komen.

Bloemen en medaille
De feestelijke intocht vond op donderdagavond plaats met fanfare Concordia uit Nijkerkerveen, drumband Heelsum uit Heelsum en de Turfstampers uit Hooglanderveen. De intocht werd dit jaar weer gestart vanaf Intres, de locatie die een aantal jaren geleden ook gebruikt werd. Ondanks de regen stonden er vele honderden belangstellenden langs de route, op de Wiekslag en de Brink. In een langgerekt lint lieten de wandelaars zich in het centrum feestelijk onthalen met applaus, bloemen, snoep en een welverdiende medaille.

Volgend jaar
Na afloop van de Avondvierdaagse kregen alle vrijwillige medewerkers als dank voor hun inzet een fraaie bos bloemen overhandigd van Kiki Bloemsierkunst uit Hoevelaken. Het was een geste die door voorzitter Bert van de Bunt zeer gewaardeerd werd: “Behalve Kiki Bloemsierkunst wil ik graag iedereen bedanken die het ons mogelijk maakte deze editie van de Avondvierdaagse te organiseren. Zonder de inzet van al die vrijwilligers was er helemaal geen Avondvierdaagse geweest.” Inmiddels is de blik van de organisatie al weer gericht op volgend jaar. De voorbereidingen hiervoor zullen binnenkort al weer van start gaan. In 2013 zal de 34e Hoevelakense Avondvierdaagse gehouden worden van 3 t/m 6 juni, noteert u dat maar vast in uw agenda.

De intocht met fanfare was één groot feest.

Foto: Gerrit Steen

Avondvierdaags voortvarend van start!

Op maandag 4 juni is de Avondvierdaagse Hoevelaken voor de 33e keer van start gegaan. Dit jaar konden de organisatoren 910 wandel enthousiasten noteren, een mooi aantal voor zo’n relatief kleine gemeenschap.

Door Gerrit Steen

Met onderweg af en toe een regenbui vertrokken de wandelaars maandagavond goedgemutst vanaf het voetbalveld aan het Kerkepad. Evenals vorig jaar zijn voor de feestelijke intocht op donderdagavond liefst 3 muziekkorpsen gecontracteerd: fanfare Concordia uit Nijkerkerveen, drumband Heelsum uit Heelsum en de Turfstampers uit Hooglanderveen. De intocht op de donderdagavond wordt dit jaar weer gestart vanaf Intres, de locatie die een aantal jaren geleden ook gebruikt werd.

Route
Cees Beijer: “Donderdagavond worden de wandelaars feestelijk onthaald door de Hoevelakense bevolking. Vanaf 20.15 uur worden de deelnemers onder begeleiding van muziek vanaf Intres terug geleid naar het startpunt bij sportcomplex Kleinhoven. Voor de mensen die de wandelaars met bloemen willen onthalen is de route als volgt: vanaf de verzamelplaats bij Intres de Stoutenburgerlaan in, daarna linksaf de Leeuweriklaan in. Hierna de Wiekslag over, rechtdoor de Westerdorpstraat oversteken en de Brink over, links de Kantemarsweg in, daarna rechts over de Veenslagenweg, vervolgens linksaf de Grasmaat in en rechtdoor naar sportcomplex Kleinhoven.”

Speciale busdienst
De bus rijdt van 20.00 tot 21.00 uur niet over de Stoutenburgerlaan maar via de Koninginneweg, de bushaltes op de Stoutenburgerlaan, gemeentehuis en de Julianalaan komen dan tijdelijk te vervallen. Routebeschrijvingen van de Avondvierdaagse, parkeerinformatie e.a. gegevens zijn te vinden op de website van de Avondvierdaagse: www.avondvierdaagsehoevelaken.nl

Veiligheid
Om alles goed te laten verlopen wil de organisatie dat deelnemers en belangstellenden via de hoofdingang van het sportcomplex binnen komen. De wandelaars vertrekken vervolgens via de zij ingang aan de Grasmaat. Geen fietsen op het Kerkepad parkeren maar op de parkeerplaats bij de hoofdingang. Weggebruikers worden dringend verzocht rekening te houden met de Avondvierdaagse en hun rijgedrag daar op aan te passen. Liever een paar minuten later op de plaats van bestemming dan door een onbezonnen actie onnoemelijk leed te veroorzaken.

Foto: Gerrit Steen

Avondvierdaagse Hoevelaken van start

Binnenkort is het weer zover, dan gaat de Avondvierdaagse in Hoevelaken voor de 33e keer van start. Van maandag 4 juni tot en met donderdag 7 juni zal een groot aantal wandelaars op pad gaan voor een mooie wandeltocht van vier achtereenvolgende avonden door Hoevelaken en haar prachtige omgeving.

Door Gerrit Steen

De inschrijving voor deelname aan de Avondvierdaagse is mogelijk op woensdag 30 mei van 14.30 tot 16.00 uur en op vrijdag 1 juni van 19.00 tot 21.00 uur in de sporthal aan het Ridderspoor,  Ridderspoor 2,  3871 JH Hoevelaken. De kosten voor deelname aan de vierdaagse bedragen per persoon Є 4,50. Houders van wandelboekjes worden vriendelijk verzocht deze op de eerste wandelavond in te leveren op het startbureau bij Angie Methorst.

Kleinhoven
Evenals voorgaande jaren is de start van de vierdaagse bij sportcomplex Kleinhoven, vanaf het voetbalveld van SC Hoevelaken. Er zijn drie verschillende afstandsroutes uitgezet ( 5, 10, 15 km) die door de wandelaars gelopen kunnen worden. Op verzoek van veel Hoevelakers wordt de Avondvierdaagse intocht weer begeleid met echte en sfeervolle fanfaremuziek. Voorzitter Bert van de Bunt van de Avondvierdaagse: “Iedereen is het er eigenlijk wel over eens, dit is dé manier om een Avondvierdaagse feestelijk af te sluiten. Met fanfaremuziek, applaus, bloemen, snoep en cadeaus werden vorig jaar maar liefst 980 wandelaars in één lang lint feestelijk over de Wiekslag en de Brink geleid.”

Intocht vanaf Intres
“We hebben evenals vorig jaar voor de feestelijke intocht op donderdagavond met maar liefst 3 muziekkorpsen gecontracteerd: fanfare Concordia uit Nijkerkerveen, drumband Heelsum uit Heelsum en de Turfstampers uit Hooglanderveen. De intocht op de donderdagavond wordt in 2012 weer gestart vanaf Intres, de locatie die voorheen ook al een groot aantal jaren gebruikt werd. Wij maakten de afgelopen jaren gebruik van het grasveld naast de hockeyvelden aan de Weidelaan, maar momenteel wordt hier echter nieuwbouw gepleegd, dus dit terrein hebben wij niet meer tot onze beschikking. Wij zijn zeer verheugd dat Intres haar faciliteiten weer beschikbaar heeft gesteld aan de Avondvierdaagse. Op de parkeerplaats van Intres aan de Koninginneweg is voldoende ruimte om de auto’s van de fanfarekorpsleden en andere belangstellenden neer te zetten.”

Route
Cees Beijer: “Op de laatste avond en worden de wandelaars feestelijk onthaald door de Hoevelakense bevolking. Vanaf 20.15 uur worden de deelnemers onder begeleiding van muziek vanaf Intres terug geleid naar het startpunt bij sportcomplex Kleinhoven. Voor de mensen die de wandelaars op bloemen willen onthalen volgt hier de route: Vanaf de verzamelplaats bij Intres de Stoutenburgerlaan in, daarna linksaf de Leeuweriklaan in. Hierna de Wiekslag over, rechtdoor de Westerdorpstraat oversteken en de Brink over, links de Kantemarsweg in, daarna rechts over de Veenslagenweg, vervolgens linksaf de Grasmaat in. Daarna rechtdoor wandelen naar sportcomplex Kleinhoven. De bus rijdt van 20.00 tot 21.00 uur niet over de Stoutenburgerlaan, de bushaltes op de Stoutenburgerlaan, gemeentehuis en de Julianalaan komen dan tijdelijk te vervallen.”

Afstanden
“De af te leggen afstanden zijn ongewijzigd gebleven en leiden zowel door Hoevelaken als buiten de bebouwde kom. Dit jaar zijn de routes voor het eerst digitaal opgemaakt, middels het programma Afstand meten. Carolien van Gelder heeft zich hierop gestort en verrassend voor iemand die niet woonachtig is in Hoevelaken, heeft zij een aantal nieuwe routes weten te maken. Na controle en eventuele correcties zijn wij dan ook blij om  dit jaar weer verrassende stukken te laten zien. Voor alle lopers geldt dat alle afstanden op alle vier achtereenvolgende avonden succesvol afgelegd moeten worden, waarna de wandelaars op donderdag 7 juni in de kantine van het sportcomplex hun welverdiende medaille in ontvangst mogen nemen.”

Starttijden
De starttijden vanaf sportcomplex Kleinhoven zijn voor de 5 en de 10 kilometer-wandelaars vastgesteld om 18.30 uur. De deelnemers aan de wandeltocht van 15 kilometer worden dagelijks een half uur vroeger verwacht en zullen om 18.00 uur het startschot horen klinken.

EHBO
Net zoals voorgaande jaren zal ook de EHBO Hoevelaken aanwezig zijn om mensen te helpen die blessures op (dreigen te) lopen tijdens de Avondvierdaagse. De laatste jaren hoefden ze gelukkig maar weinig keren in actie te komen, maar een goede ondersteuning blijft te allen tijde belangrijk. De EHBO-ers zijn mobiel en zullen tijdens de Avondvierdaagse langs de verschillende routes rondrijden om mensen onderweg adequaat te kunnen helpen.

Verkeersregelaars
Met behulp van 30 verkeersregelaars wordt getracht de Avondvierdaagse zonder ongelukken te laten verlopen. Cees Beijer: “We doen er alles aan om de veiligheid van de deelnemers zoveel mogelijk te waarborgen. Dat begint al bij de binnenkomst van de deelnemers. Ik wil iedereen dringend verzoeken via de hoofdingang het terrein op te komen en daar ook de fiets neer te zetten, er is daar genoeg ruimte voor. Dus niet op het Kerkepad en al helemaal niet bij de achteringang van het voetbalcomplex, het Kerkepad moet echt vrij blijven voor de wandelaars en het verkeer! Verder streven we er naar om op iedere oversteekplaats twee verkeersregelaars te plaatsen die het verkeer tegenhouden. Maar die regelaars kunnen natuurlijk niet alles. Het is ook zaak van de begeleiders en ouders om een oogje in het zeil te houden en de kinderen goed in de gaten houden. Dat begint al door de ouders te verdelen over de groepen, zodat ze niet alleen voor- of achteraan lopen, maar verspreid over de groep waardoor ze beter overzicht kunnen houden.”

Politie
Gebiedsagent Gijs van Veldhuizen vult aan: “Voor de wandelaars is het natuurlijk niet alleen een sportief maar ook gezellig evenement. Om het gezellig te houden wil ik de wandelaars er op wijzen om tijdens het wandelen de eigen veiligheid niet uit het oog te verliezen. Ook dit jaar zullen wij weer ons best doen om de veiligheid voor ieder te waarborgen maar daar kunnen we wel hulp bij gebruiken. Daarbij wil ik het advies meegeven dat de wandelaars voor hun eigen veiligheid het beste aan de linkerzijde van de weg kunnen lopen (tegen het verkeer in) en de aanwijzingen van de verkeersregelaars en de politie op te volgen. Weggebruikers zou ik willen verzoeken rekening te houden met de Avondvierdaagse lopers en hun rijgedrag daar op aan te passen. Liever een paar minuten later op de plaats van bestemming dan door een onbezonnen actie onnoemelijk leed te veroorzaken. Ik wens alle deelnemers veel wandelplezier toe.”

Routebeschrijvingen van de Avondvierdaagse, parkeerinformatie e.a. gegevens zijn te vinden op de website van de Avondvierdaagse: www.avondvierdaagsehoevelaken.nl

Vorig jaar deden er maar liefst 980 wandelaars mee aan de Avondvierdaagse Hoevelaken.

Ook de politie houdt ook een oogje in het zeil.

Foto: Gerrit Steen

De voorbereidingen voor de 2012 editie weer in gang

Carolien is al druk bezig om nieuwe wandelroutes uit te zetten via een computerprogramma, waarbij zelfs voor ons nieuwe wegen (her)ontdekt worden ! Natuurlijk kost dit de nodige moeite, wat het internet laat ons soms wegen zien die in werkelijkheid “Verboden voor onbevoegden – Eigen Terrein “ zijn, en dan moet je weer opnieuw aan de slag. Maar één ding is alvast zeker : de routes worden verfrissend anders.

Een andere verrassing voor 2012 betreft de intocht op donderdag 07 juni.
Wij maakten de afgelopen jaren gebruik van het grasveld naast de hockeyvelden aan de Weidelaan, waar momenteel echter nieuwbouw wordt gepleegd, dus dit terrein hebben wij niet meer tot onze beschikking. Wij zijn er in geslaagd om een werkelijk toplocatie te vinden, waarbij de desbetreffende organisatie / bedrijf waar dit terrein toe behoord, ons met alle genoegen wilde tegemoet komen. Wie dit is, houden wij nog even geheim, maar het beloofd een grootste intocht te gaan worden !

Tenslotte heeft zich de afgelopen maanden al één nieuwe vrijwilliger aangemeld, als motor-verkeersregelaar op de 10 kilometer : Valerie, alvast hartelijk welkom.

Mocht u ook uw steentje willen bijdragen tot het tot een succes komen van de Avondvierdaagse, neem dan geheel vrijblijvend via mail of telefoon contact met ons op.