Nieuwe medailles

De Avondvierdaagse Hoevelaken is sinds haar oprichting onderdeel van de SGWB (Sticht Gooise Wandelsport Bond). De SGWB was onderdeel van de NWB (Nederlandse Wandelsport Bond)

In Nederland bestonden tot 2014 twee wandelsportbonden, de NWB en de KNBLO-NL (Koninklijke Wandelorganisatie Nederland ) Deze zijn per 1 januari 2015 samen gegaan in de KNWB. Om diverse redenen heeft o.a. de SGWB besloten niet in deze fusie mee te gaan. De SGWB heeft gaat voorlopig zelfstandig door.

De medailles die tot nu toe werden uitgegeven zijn in deze vorm een patent van de NWB, omdat de SGWB hier niet meer bij aangesloten is, zullen wij deze medailles niet meer mogen gebruiken. De SGWB heeft hiervoor nieuwe medailles laten ontwerpen, de doortelling van de medailles blijft wel bestaan. Tevens zijn de groepsmedailles helaas komen te vervallen.

Schermafbeelding 2015-05-13 om 17.54.28