Dag 4 – vrijdag 20 juni 2014

De laatste avond worden de deelnemers gewoonlijk met aangepaste starttijden de deur uitgezwaaid, dit teneinde iedereen rond hetzelfde tijdstip aan te laten komen.  Gebruik makend van een drietal oudere routes welke wij al enkele jaren gebruiken, kwamen alle wandelaars rond 19.45 uur aan bij het verzamelpunt bij Euretco.   Onderweg naar het opstelpunt werden de 5 en 10 km lopers nog even verrast door een attentie aangeboden door Eigenhuis Keukens.   De plaatsen waar de scholen, individuele lopers en muziekkorpsen zich moesten opstellen, werden begeleid door een aantal vrijwilligers van de a4d.  

Om 20.20 uur werd de intocht aangevangen : voorop rijdend een aantal motorrijders, gevolgd door voorzitter Bert en vice-voorzitter Cees in het zijspanbak, gevolgd door de ruim 900 lopers en de muziekkorpsen Blue Seals, Concordia en Door Wilskracht Sterk.  De Stoutenburgerlaan was geheel afgezet voor doorgaand verkeer, inclusief de busverbinding  en alle zijstraten waren eveneens voorzien van een veiligheidshek teneinde een goede intocht mogelijk te maken : het was gewoon één mooi groot feest !  Met veel publiek langs de kant kwam iedereen tegen 21.00 uur bij de finish.

Graag wil ik navolgende verenigingen / bedrijven bedanken die deze Vierdaagse mogelijk  maakten : de EHBO welke dit jaar een behoorlijk aantal blaren te verzorgen hadden, de firma Euretco voor het ter beschikking stellen van het opstelterrein, Bloemsierkunst Kiki voor de mooie boeketten voor de vrijwilligers,  Grand Café de Haen voor de inschrijvingsmogelijkheden, de SC Hoevelaken voor het gastvrij openstellen van hun terrein én kantine, en uiteraard Media Enzo voor het onderhouden van deze website.

Als laatste onze welgemeende, grote dank aan alle vrijwilligers ( ruim 40 personen ) die het mogelijk hebben gemaakt dat deze editie weer goed is verlopen.

Graag tot weersziens tijdens de 36e AVONDVIERDAAGSE HOEVELAKEN                                                                             van dinsdag 02 juni t/m vrijdag 05 juni 2015