Feestelijke intocht Avondvierdaagse

HOEVELAKEN  – De 37e editie van de Avondvierdaagse Hoevelaken die vorige week van dinsdag tot vrijdag plaatsvond kan als geslaagd in de annalen worden bijgeschreven. De weergoden waren de wandelaars, in tegenstelling tot de weerberichten, uiterst vriendelijk gezind. Van dinsdag tot en met de intocht op vrijdag werden de lopers regelmatig vergezeld door een vrolijk schijnend zonnetje.

Gerrit Steen

Een en ander zorgde er wel voor dat de EHBO wat vaker dan vorige jaren in actie moest komen om blaren te prikken. In totaal moesten er ongeveer 30 mensen voor behandeld worden. Dat is nog niet veel op een totaal aantal van 750 wandelaars maar wel ruim meer dan gemiddeld tijdens de vorige edities.

Bloemen en medaille

De feestelijke intocht vond net zoals de vorige twee edities op vrijdagavond plaats. De wandelaars werden begeleid door het Nijkerks Stedelijk Fanfare Orkest uit Nijkerk, Concordia uit Nijkerkerveen en Door Wilskracht Sterk uit Achterveld. Ook dit jaar was er weer veel publiek langs de kant van de straat  en op de pleinen van de Wiekslag en de Brink aanwezig en bereikte iedereen veilig het eindpunt.

Waardering

Na afloop van de Avondvierdaagse kregen alle vrijwillige medewerkers als dank voor hun inzet een fraaie bos bloemen overhandigd van Kiki Bloemsierkunst uit Hoevelaken. Het was een geste die door Cees Beijer zeer gewaardeerd werd: “Behalve Kiki Bloemsierkunst wil ik graag iedereen bedanken die het ons mogelijk maakte deze editie van de Avondvierdaagse te organiseren. Met name dank aan de EHBO onder leiding van  John v/d Bunt, de SC Hoevelaken voor de uitstekende gastvrijheid die zij ons weer geboden hebben en Euretco voor het gebruik van het opstelterrein aan de Koninginneweg. Als laatste mijn welgemeende dank voor alle vrijwilligers (39 mensen!)  die dit jaar hebben meegeholpen om alles in goede banen te leiden: gewoonweg fantastisch! Graag tot weerziens tijdens de 38e editie, waarvoor de voorbereidingen binnenkort al weer van start gaan. In 2017 zal de Hoevelakense Avondvierdaagse worden gehouden van 30 mei t/m 2 juni, noteert u dat maar vast in uw agenda.”

Foto: Gerrit Steen

Onweer spelbreker intocht Avondvierdaagse Hoevelaken

HOEVELAKEN – Met een totaal van 825 ingeschreven lopers werd op dinsdag 2 juni om 18.00 uur het hek aan de achteringang van SC Hoevelaken opengezet om de 36e A4D Hoevelaken te laten starten door het wegschieten van 22 deelnemers aan de 15 km, gevolgd om 18.30 door de 10 km lopers en uiteindelijk om 18.45 vertrokken de jongste deelnemers aan de 5 km.

Door Gerrit Steen

Dit jaar had de organisatie voor het eerst gekozen voor diverse vertrektijden omdat de drukte bij de achteringang en op het Kerkepad de laatste jaren wel erg groot werd. En met succes, want direct vanaf deze eerste dag verliep alles een heel stuk beter. De weergoden waren de lopers de eerste drie dagen goed gezind, een enkel miezerig regentje op de eerste dag kon het enthousiasme niet verstoren. De EHBO hoefde  maar enkele keren in actie te komen, voor het plakken van een pleister op een kind die gevallen was tot aan het deskundig doorprikken van opgelopen blaren, waarbij de teller vrijdagavond op 8 bleef steken.

Bloemen en medaille

De feestelijke intocht was op vrijdagavond gepland, maar verliep toch een stuk minder feestelijk dan waarop zowel de organisatie als de deelnemers vooraf gerekend hadden. Met overdag temperaturen van tegen de  30 graden Celsius waren er al voorspellingen die het ergste deden vermoeden voor wat betreft dreigende onweersbuien ‘s avonds. De organisatie besloot hierop om de routes in te korten, zodat al om 19.45 aan de intocht vanaf Euretco begonnen kon worden. Toen het kort na 19.30 uur echter al donkerder werd en het ook snel daarna begon te regenen met hier en daar een lichtflits, werd de intocht noodgedwongen nog eerder gehouden. Begeleid door de muziekkorpsen Door Wilskracht Sterk uit Leusden en Concordia uit Nijkerkerveen liepen de wandelaars in de stromende regen over de Stoutenburgerlaan, de Wiekslag en de Brink.

Euretco

Vanwege het onweer was de beveiliging van Euretco zo vriendelijk om een aantal wandelaars in het pand te laten schuilen voor het onweer. Zij konden zo tegen 20.15 het gebouw opgelucht verlaten toen de lucht weer wat opgeklaard was. Het muziekkorps Blue Seals uit Zeewolde liep niet meer mee door het dorp, maar speelde op de parkeerplaats nog een aantal nummers. Het was jammer voor de organisatie en wandelaars dat de weergoden deze keer niet zo meewerkten, de wandelaars lieten zich daardoor niet ontmoedigen en namen onderweg het  applaus, de bloemen, de snoepjes en cadeaus vrolijk in ontvangst.

Waardering

Na afloop van de Avondvierdaagse kregen alle vrijwillige medewerkers als dank voor hun inzet een fraaie bos bloemen overhandigd van Kiki Bloemsierkunst uit Hoevelaken. Het was een geste die door Cees Beijer zeer gewaardeerd werd: “Behalve Kiki Bloemsierkunst wil ik graag iedereen bedanken die het ons mogelijk maakte deze editie van de Avondvierdaagse te organiseren. Met name dank aan de EHBO onder leiding van  John v/d Bunt, de SC Hoevelaken voor de uitstekende gastvrijheid die zij ons weer geboden hebben en Euretco voor het gebruik van het opstelterrein aan de Koninginneweg. Als laatste mijn welgemeende dank voor alle vrijwilligers die dit jaar hebben meegeholpen om alles in goede banen te leiden!”

Dag 4 – vrijdag 05 juni 2015

De Dag Der Dagen was aangebroken, maar de voorspellingen van Helga van Leur zagen er niet best uit…… zware regen- en onweersbuien. Angstvallend hielden wij Buienradar in de gaten ( overigens, buienradar was de meest bekend site op internet die dag ) en om 17.15 werd door het bestuur besloten, om alle routes zo in te korten, dat iedereen rond 19.30 uur bij Euretco zou aankomen.

De eerste buien werden immers tegen 20.15 uur verwacht, en dan zou iedereen gefinished zijn…… De 3 muziekkorpsen Door Wilskracht Sterk, Concordia en Blue Seals werden gebeld en zij konden op tijd aanwezig zijn, het Hoofd Verkeersregelaars was druk bezig de routes aan te passen en belangrijker nog, om alle regelaars op de hoogte te brengen van de wijzigingen, welke ook door Angie bij het Startbureau aan de scholen overgebracht werd. Social media als Facebook begon vol te stromen met berichten, en ook de mobiele telefoon bleef maar gaan…

Pluvuis opende echter om 19.30 uur zijn wolken, net toen de eerste wandelaars begonnen aan de intocht…..even later deed zijn broer Thor er een schepje bovenop, zijn donderstralen teisterden de hemel. Dit alles resulteerde in een wat verregende, lang gerekte intocht, waarbij de muziekkorpsen gewoon bleven doorspelen : hulde !

Dit alles mag de pret niet drukken : wij kunnen terugkijken op een geslaagde 2015 A4D, alle vrijwilligers ontzettend bedankt voor jullie inzet en iedereen graag tot ziens bij de 37e Avondvierdaagse Hoevelaken van dinsdag 31 mei t/m 03 juni 2016.

Dag 2- woensdag 03 juni 2015

Vandaag werd een ouwe trouwe route van enkele jaren weer aangedaan door de 10 kilometers-vreters, te weten het natuurreservaat Broeidaal en de aansluitende Koedijkerweg. Op deze weg vond zoals gebruikelijk de gigantische fourage van de scholen plaats, wat naderhand zorgde voor een langgerekt lint van lopers. Voor de verkeersregelaars werd de begeleiding een eenvoudige klus, aangezien er deze avond meer dan genoeg tijd was.

Ook de 5 km wandelaartjes kenden een goede avond, zonder enige wanklank.

De deelnemers aan de 15 km mars werden vervolgens geleid via de Middellaarseweg, Klaarwater, Rasterweg en een ommetje over de Nijkerkerveenweg / Hoevelakerveenweg, en kwamen keurig volgens schema terug bij de SC Hoevelaken aan het Kerkepad.
Het weer was zeer goed te noemen, sommigen vonden het zelfs al iets te warm voor de voetjes ( dat belooft wat voor de intocht met een aangekondigde 30 graden ! ) Het advies luidt dan ook voor de intocht : drinken !

Dag 1- dinsdag 02 juni 2015

Met een totaal van 825 ingeschreven lopers werd om 18.00 uur het hek aan de achteringang van SC Hoevelaken opengezet om de 36e A4D Hoevelaken te laten starten door het wegschieten van 22 deelnemers aan de 15 km, gevolgd om 18.30 door de 10 km lopers en uiteindelijk om 18.45 vertrokken de jongste deelnemers aan de 5 km.
Dit jaar hebben wij voor het eerst gekozen voor diverse vertrektijden, dit aangezien anders de drukte bij de achteringang en op het Kerkepad eenvoudig te groot is, en direct op deze eerste dag verliep het een heel stuk beter !

Helaas was dit nog even wennen voor iedereen, want men vergeet nogal de tijd als men staat te kletsen op het veld…. De hoofdgroep vertrok via Weldammerlaan richting camping Overbos, station Vathorst en via de Boerderijenboulevard / Hanzetunnel weer door het Grote Donkere Hoevelakense Bos en stukje Westerdorpsstraat te finishen.
Het weer was gelukkig goed, ideaal om te lopen.  Grote door weervrouwke Helga van Leur voorspelde regenbuien bleven gelukkig uit, een enkel miezerig regentje kon echter het entoesiasme niet verstoren.

Helaas meldde niet zich iedereen af bij het startbureau, zodat de organisatie nogal wat werk had om de verdwenen lopers op te bellen….. Graag altijd na afloop iedereen zich afmelden bij Sa Majestad Angie el Primero bij het startbureau in de kantine van de SC Hoevelaken.

Nieuwe medailles

De Avondvierdaagse Hoevelaken is sinds haar oprichting onderdeel van de SGWB (Sticht Gooise Wandelsport Bond). De SGWB was onderdeel van de NWB (Nederlandse Wandelsport Bond)

In Nederland bestonden tot 2014 twee wandelsportbonden, de NWB en de KNBLO-NL (Koninklijke Wandelorganisatie Nederland ) Deze zijn per 1 januari 2015 samen gegaan in de KNWB. Om diverse redenen heeft o.a. de SGWB besloten niet in deze fusie mee te gaan. De SGWB heeft gaat voorlopig zelfstandig door.

De medailles die tot nu toe werden uitgegeven zijn in deze vorm een patent van de NWB, omdat de SGWB hier niet meer bij aangesloten is, zullen wij deze medailles niet meer mogen gebruiken. De SGWB heeft hiervoor nieuwe medailles laten ontwerpen, de doortelling van de medailles blijft wel bestaan. Tevens zijn de groepsmedailles helaas komen te vervallen.

Schermafbeelding 2015-05-13 om 17.54.28

Dag 4 – vrijdag 20 juni 2014

De laatste avond worden de deelnemers gewoonlijk met aangepaste starttijden de deur uitgezwaaid, dit teneinde iedereen rond hetzelfde tijdstip aan te laten komen.  Gebruik makend van een drietal oudere routes welke wij al enkele jaren gebruiken, kwamen alle wandelaars rond 19.45 uur aan bij het verzamelpunt bij Euretco.   Onderweg naar het opstelpunt werden de 5 en 10 km lopers nog even verrast door een attentie aangeboden door Eigenhuis Keukens.   De plaatsen waar de scholen, individuele lopers en muziekkorpsen zich moesten opstellen, werden begeleid door een aantal vrijwilligers van de a4d.  

Om 20.20 uur werd de intocht aangevangen : voorop rijdend een aantal motorrijders, gevolgd door voorzitter Bert en vice-voorzitter Cees in het zijspanbak, gevolgd door de ruim 900 lopers en de muziekkorpsen Blue Seals, Concordia en Door Wilskracht Sterk.  De Stoutenburgerlaan was geheel afgezet voor doorgaand verkeer, inclusief de busverbinding  en alle zijstraten waren eveneens voorzien van een veiligheidshek teneinde een goede intocht mogelijk te maken : het was gewoon één mooi groot feest !  Met veel publiek langs de kant kwam iedereen tegen 21.00 uur bij de finish.

Graag wil ik navolgende verenigingen / bedrijven bedanken die deze Vierdaagse mogelijk  maakten : de EHBO welke dit jaar een behoorlijk aantal blaren te verzorgen hadden, de firma Euretco voor het ter beschikking stellen van het opstelterrein, Bloemsierkunst Kiki voor de mooie boeketten voor de vrijwilligers,  Grand Café de Haen voor de inschrijvingsmogelijkheden, de SC Hoevelaken voor het gastvrij openstellen van hun terrein én kantine, en uiteraard Media Enzo voor het onderhouden van deze website.

Als laatste onze welgemeende, grote dank aan alle vrijwilligers ( ruim 40 personen ) die het mogelijk hebben gemaakt dat deze editie weer goed is verlopen.

Graag tot weersziens tijdens de 36e AVONDVIERDAAGSE HOEVELAKEN                                                                             van dinsdag 02 juni t/m vrijdag 05 juni 2015 

Dag 3 – donderdag 19 juni 2014

De dag van de kilometers……. Zowel de 10 als de 15 km lopers kregen vandaag veel lange stukken voor hun kiezen, via de Veenwal naar Zwartebroek, een rondje door dit mooie dorp gelopen, vervolgens via de Schoolstraat richting Nijkerkerveen naar huis…..   De 15 km lopers bereikten nog de grens met Nijkerk ( gelukkig geen paspoortcontrole ), welke daarna via de Slichtenhorsterweg, Blokhuizersteeg, Vossenweg en Platanenstraat naar huis liepen.    

De deelnemers van de kortste afstand hebben vandaag een stuk van de route afgesneden, zo werd de controlepost op de Eiberlaan omzeild! Een tweede controlepoging op de Smalle Streek werd wel aangedaan, waarschijnlijk zijn één of meerdere pijlen omgedraaid of verwisseld……..   

Overdag kregen we de nodige regenbuitjes over ons land heen, om 18.30 uur begon de zon te schijnen en het bleef de hele avond ( tenminste, tot iedereen binnen was ) gelukkig droog !  De EHBO is tot nu toe enkele keren in actie geweest, voor het plakken van een pleister op een kind die gevallen was tot aan het deskundig doorprikken van opgelopen blaren…..  Volgens de bekende Hoevelaken “ Ab ”  staat de blarenteller inmiddels op 7 stuks. 

Dag 2 – woensdag 18 juni 2014

Met slechts 2 uitgevallen lopers werd vandaag punctueel om 18.30 uur het hek geopend door Willem en kon iedereen weer vertrekken, deze dag voerde via het Accupad richting Amersfoort, langs het gevreesde Belastingkantoor verder over de voormalige Brenninkmeijerlaan ( altijd in trek voor de scholen als fourageplaats ) en de Bergenboulevard bij Hooglanderveen met een onderdoortje in de Hanzetunnel om uiteindelijk via de Weldammerlaan terug te keren.

Aangezien vandaag Louis van Gaal zijn jongens liet voetballen tegen Down Under Australia, hadden veel wandelaars de mogelijkheid benut om de wedstrijd te volgen via een smartfeun, een “ouderwetse“  transistorradio, of via een eipet.  Ook de 30 verkeersregelaars langs de route werden steeds op de hoogte gehouden, daar is een portofoon uitstekend voor geschikt!                          

Een zeer groot aantal lopers was in het oranje gekleed, voorzien van de nodige hoedjes en petjes. Ondanks het feit dat wij deze avond gewoon lieten doorlopen, was de stemming zeer goed te noemen : op facebook stond te lezen dat het  “extra gezellig “ was volgens Evelien uit Hoevelaken. Het doet de organisatie dan ook goed om zoiets te lezen!

Dag 1- dinsdag 17 juni 2014

Met een totaal van 897 ingeschreven lopers en de nodige illegale meelopers ( ! ) werd om 18.30 uur het hek aan de achteringang van SC Hoevelaken opengezet om de 35e A4D Hoevelaken te beginnen,tenminste dat was de bedoeling : alleen de individuele lopers stonden aan het hek te wachten, de scholen en verenigingen stonden nog op de diverse opstelpunten op het terrein van de voetbal de kinderen te verzamelen….  Met een vertraging van enkele minuten werd de grote hoofdgroep  de weg opgestuurd, om vervolgens gedeeltelijk in het Grote Hoevelakense Bos te verdwalen : de bekende pijlen waren verdwenen of omgedraaid, dit tesamen met een fout in de routebeschrijving leidde ertoe, dat een groep de verkeerde kant op liep…..   Tja, zoiets kan gebeuren !

Het weer was gelukkig goed, ideaal om te lopen.  De route voerde voor de 10/15 km richting Amersfoort, via De Wieken naar het natuurgedeelte aan het Broeidaalpad en over de Koedijkerweg waar alle scholen halverwege de route een pauze hadden gepland.   Vervolgens ging het via de Stoutenburgerlaan, Julianalaan en Kantemarsweg richting het finishpunt voor deze eerste dag.

Foto’s