Dag 1- dinsdag 02 juni 2015

Met een totaal van 825 ingeschreven lopers werd om 18.00 uur het hek aan de achteringang van SC Hoevelaken opengezet om de 36e A4D Hoevelaken te laten starten door het wegschieten van 22 deelnemers aan de 15 km, gevolgd om 18.30 door de 10 km lopers en uiteindelijk om 18.45 vertrokken de jongste deelnemers aan de 5 km.
Dit jaar hebben wij voor het eerst gekozen voor diverse vertrektijden, dit aangezien anders de drukte bij de achteringang en op het Kerkepad eenvoudig te groot is, en direct op deze eerste dag verliep het een heel stuk beter !

Helaas was dit nog even wennen voor iedereen, want men vergeet nogal de tijd als men staat te kletsen op het veld…. De hoofdgroep vertrok via Weldammerlaan richting camping Overbos, station Vathorst en via de Boerderijenboulevard / Hanzetunnel weer door het Grote Donkere Hoevelakense Bos en stukje Westerdorpsstraat te finishen.
Het weer was gelukkig goed, ideaal om te lopen.  Grote door weervrouwke Helga van Leur voorspelde regenbuien bleven gelukkig uit, een enkel miezerig regentje kon echter het entoesiasme niet verstoren.

Helaas meldde niet zich iedereen af bij het startbureau, zodat de organisatie nogal wat werk had om de verdwenen lopers op te bellen….. Graag altijd na afloop iedereen zich afmelden bij Sa Majestad Angie el Primero bij het startbureau in de kantine van de SC Hoevelaken.

Nieuwe medailles

De Avondvierdaagse Hoevelaken is sinds haar oprichting onderdeel van de SGWB (Sticht Gooise Wandelsport Bond). De SGWB was onderdeel van de NWB (Nederlandse Wandelsport Bond)

In Nederland bestonden tot 2014 twee wandelsportbonden, de NWB en de KNBLO-NL (Koninklijke Wandelorganisatie Nederland ) Deze zijn per 1 januari 2015 samen gegaan in de KNWB. Om diverse redenen heeft o.a. de SGWB besloten niet in deze fusie mee te gaan. De SGWB heeft gaat voorlopig zelfstandig door.

De medailles die tot nu toe werden uitgegeven zijn in deze vorm een patent van de NWB, omdat de SGWB hier niet meer bij aangesloten is, zullen wij deze medailles niet meer mogen gebruiken. De SGWB heeft hiervoor nieuwe medailles laten ontwerpen, de doortelling van de medailles blijft wel bestaan. Tevens zijn de groepsmedailles helaas komen te vervallen.

Schermafbeelding 2015-05-13 om 17.54.28

Dag 4 – vrijdag 20 juni 2014

De laatste avond worden de deelnemers gewoonlijk met aangepaste starttijden de deur uitgezwaaid, dit teneinde iedereen rond hetzelfde tijdstip aan te laten komen.  Gebruik makend van een drietal oudere routes welke wij al enkele jaren gebruiken, kwamen alle wandelaars rond 19.45 uur aan bij het verzamelpunt bij Euretco.   Onderweg naar het opstelpunt werden de 5 en 10 km lopers nog even verrast door een attentie aangeboden door Eigenhuis Keukens.   De plaatsen waar de scholen, individuele lopers en muziekkorpsen zich moesten opstellen, werden begeleid door een aantal vrijwilligers van de a4d.  

Om 20.20 uur werd de intocht aangevangen : voorop rijdend een aantal motorrijders, gevolgd door voorzitter Bert en vice-voorzitter Cees in het zijspanbak, gevolgd door de ruim 900 lopers en de muziekkorpsen Blue Seals, Concordia en Door Wilskracht Sterk.  De Stoutenburgerlaan was geheel afgezet voor doorgaand verkeer, inclusief de busverbinding  en alle zijstraten waren eveneens voorzien van een veiligheidshek teneinde een goede intocht mogelijk te maken : het was gewoon één mooi groot feest !  Met veel publiek langs de kant kwam iedereen tegen 21.00 uur bij de finish.

Graag wil ik navolgende verenigingen / bedrijven bedanken die deze Vierdaagse mogelijk  maakten : de EHBO welke dit jaar een behoorlijk aantal blaren te verzorgen hadden, de firma Euretco voor het ter beschikking stellen van het opstelterrein, Bloemsierkunst Kiki voor de mooie boeketten voor de vrijwilligers,  Grand Café de Haen voor de inschrijvingsmogelijkheden, de SC Hoevelaken voor het gastvrij openstellen van hun terrein én kantine, en uiteraard Media Enzo voor het onderhouden van deze website.

Als laatste onze welgemeende, grote dank aan alle vrijwilligers ( ruim 40 personen ) die het mogelijk hebben gemaakt dat deze editie weer goed is verlopen.

Graag tot weersziens tijdens de 36e AVONDVIERDAAGSE HOEVELAKEN                                                                             van dinsdag 02 juni t/m vrijdag 05 juni 2015 

Dag 3 – donderdag 19 juni 2014

De dag van de kilometers……. Zowel de 10 als de 15 km lopers kregen vandaag veel lange stukken voor hun kiezen, via de Veenwal naar Zwartebroek, een rondje door dit mooie dorp gelopen, vervolgens via de Schoolstraat richting Nijkerkerveen naar huis…..   De 15 km lopers bereikten nog de grens met Nijkerk ( gelukkig geen paspoortcontrole ), welke daarna via de Slichtenhorsterweg, Blokhuizersteeg, Vossenweg en Platanenstraat naar huis liepen.    

De deelnemers van de kortste afstand hebben vandaag een stuk van de route afgesneden, zo werd de controlepost op de Eiberlaan omzeild! Een tweede controlepoging op de Smalle Streek werd wel aangedaan, waarschijnlijk zijn één of meerdere pijlen omgedraaid of verwisseld……..   

Overdag kregen we de nodige regenbuitjes over ons land heen, om 18.30 uur begon de zon te schijnen en het bleef de hele avond ( tenminste, tot iedereen binnen was ) gelukkig droog !  De EHBO is tot nu toe enkele keren in actie geweest, voor het plakken van een pleister op een kind die gevallen was tot aan het deskundig doorprikken van opgelopen blaren…..  Volgens de bekende Hoevelaken “ Ab ”  staat de blarenteller inmiddels op 7 stuks. 

Dag 2 – woensdag 18 juni 2014

Met slechts 2 uitgevallen lopers werd vandaag punctueel om 18.30 uur het hek geopend door Willem en kon iedereen weer vertrekken, deze dag voerde via het Accupad richting Amersfoort, langs het gevreesde Belastingkantoor verder over de voormalige Brenninkmeijerlaan ( altijd in trek voor de scholen als fourageplaats ) en de Bergenboulevard bij Hooglanderveen met een onderdoortje in de Hanzetunnel om uiteindelijk via de Weldammerlaan terug te keren.

Aangezien vandaag Louis van Gaal zijn jongens liet voetballen tegen Down Under Australia, hadden veel wandelaars de mogelijkheid benut om de wedstrijd te volgen via een smartfeun, een “ouderwetse“  transistorradio, of via een eipet.  Ook de 30 verkeersregelaars langs de route werden steeds op de hoogte gehouden, daar is een portofoon uitstekend voor geschikt!                          

Een zeer groot aantal lopers was in het oranje gekleed, voorzien van de nodige hoedjes en petjes. Ondanks het feit dat wij deze avond gewoon lieten doorlopen, was de stemming zeer goed te noemen : op facebook stond te lezen dat het  “extra gezellig “ was volgens Evelien uit Hoevelaken. Het doet de organisatie dan ook goed om zoiets te lezen!

Dag 1- dinsdag 17 juni 2014

Met een totaal van 897 ingeschreven lopers en de nodige illegale meelopers ( ! ) werd om 18.30 uur het hek aan de achteringang van SC Hoevelaken opengezet om de 35e A4D Hoevelaken te beginnen,tenminste dat was de bedoeling : alleen de individuele lopers stonden aan het hek te wachten, de scholen en verenigingen stonden nog op de diverse opstelpunten op het terrein van de voetbal de kinderen te verzamelen….  Met een vertraging van enkele minuten werd de grote hoofdgroep  de weg opgestuurd, om vervolgens gedeeltelijk in het Grote Hoevelakense Bos te verdwalen : de bekende pijlen waren verdwenen of omgedraaid, dit tesamen met een fout in de routebeschrijving leidde ertoe, dat een groep de verkeerde kant op liep…..   Tja, zoiets kan gebeuren !

Het weer was gelukkig goed, ideaal om te lopen.  De route voerde voor de 10/15 km richting Amersfoort, via De Wieken naar het natuurgedeelte aan het Broeidaalpad en over de Koedijkerweg waar alle scholen halverwege de route een pauze hadden gepland.   Vervolgens ging het via de Stoutenburgerlaan, Julianalaan en Kantemarsweg richting het finishpunt voor deze eerste dag.

Foto’s

Verslag van Vrijdag 07 juni 2013

Dé dag waarnaar iedereen naar uitkeek : de intocht !   Voorafgaande aan de intocht moest natuurlijk nog een aantal kilometers gelopen worden, ditmaal via de Hoevelakerveenweg naar N’veen, en via de Schoolstraat naar de Penningweg richt Euretco. De deelnemers aan de 15 km werden deze laatste avond via Zwartebroek geleid, om via de Hoevelakenseweg / Middelaar uiteindelijk bij het opstelpunt voor de  “tocht der tochten”  uit te komen.   De 3 muziekkorpsen  Door Wilskracht Sterk, de Blue Seals en Concordia kwamen netjes volgens schema tegen 19.45 uur aan, en uiteindelijk kon om 20.20 uur het schot gelost worden voor de intocht over de Stoutenburgerlaan.   Ook dit jaar was er weer veel publiek langs de kant van de straat aanwezig, en bereikte iedereen veilig het eindpunt.

Met dank aan de EHBO onder leiding van  John v/d Bunt, de SC Hoevelaken voor de uitstekende gastvrijheid die zij ons weer geboden hebben,  Bloemsierkunst Kiki voor de mooie boeketten voor de vrijwilligers en EURETCO voor het gebruik van het opstelterrein aan de Koninginneweg.

Als laatste mijn welgemeende dank voor alle vrijwilligers ( 42 mensen ! )  die dit jaar hebben meegeholpen om alles in goede banen te lijden : gewoonweg fantastisch !

Graag tot weerziens tijdens de 35e AVONDVIERDAAGSE HOEVELAKEN  17 t/m 20 JUNI  2014

Verslag van Donderdag 6 juni 2013

De langste dag wat kilometers betrof, zo kunnen wij deze dag de geschiedenis in laten gaan. Lange wegen werden belopen, meerendeels in het buitengebied van Hoevelaken, over zandpaden, langs weilanden ( iedereen het droge gras geroken ? ) werd Zwartebroek aangedaan, en via de Rasterweg ( geheel nieuw opgenomen in de routes van de 10 en 15 km ) waarbij iedereen als één lang lint achter elkaar moest lopen terug naar het Kerkepad. De hoge temperatuur in deze avond zorgde ervoor dat men goed moest drinken, de EHBO had extra water meegenomen maar hoefde gelukkig niet in actie te komen. Voor de intocht op vrijdagavond hebben wij voor goed weer gezorgd !

Verslag van Woensdag 5 juni 2013

Het was weer prachtig loopweer vandaag ! Tevens was dit de eerste dag dat jeugdige lopers het ‘high five ‘ gebaar weer gingen maken naar de verkeersregelaars, die echter niet altijd evenveel oog kunnen hebben voor de lopers maar juist het verkeer in de gaten moeten houden…. De tocht voor de 10 en 15 km ging via de veilig uitgevoerde oversteek over de Hogeweg ( weer bedankt politie Amersfoort ! ) naar het natuurgebied Broeidaal, en via de Koedijkerweg ( waar veel scholen hun drinkstop hielden ) via de koninginnebuurt van Hoevelaken naar de finish. Dankzij het goede weer werd echter de stoet lang uitgerekt, waarop de verkeersregelaars via de co-ordinator moesten inspelen om alles veilig door ons dorp heen te krijgen, wat uiteraard goed gelukt is. De 15 km lopers gingen via Stoutenburg en de Engweg ( Leusdens grondgebied maar dit jaar géén paspoort controle ) en vervolgens via de lange Stoutenburgerlaan naar het meetpunt onderaan het nieuwe station Hoevelaken, waarna zij dezelfde route als de 10 km liepen. Amara Onwuka’s weervoorspelling : voor donderdag én vrijdag genoeg drinken !

Verslag van Dinsdag 4 juni 2013

Vergezeld van een lekker zonnetje vertrokken op de eerste dag zo’n 882 deelnemers aan de Avondvierdaagse voor een tocht richting Hooglanderveen en via Nijkerkerveen weer naar het eindpunt aan het Kerkepad.   Voor een aantal scholen was het even wennen, een echt  ” doorloop gevoel ” zat nog niet in de benen, waardoor met name in het tweede deel van de route vrij grote gaten ontstonden en het behoorlijk duurde voordat iedereen weer thuis was.   De Amersfoortse politie verleende hun medewerking bij de oversteek van de Amersfoortseweg naar Hooglanderveen toe, en even later bij de Laakweg, waarvoor nog onze dank.  Een enkele 15 km loper was later binnengekomen, er waren een aantal orange pijlen verdwenen  ( hebben we dat tenminste ook weer meegemaakt ! )  De lange afstand lopers werden dit jaar via Corlaer en buitenom Nijkerveen gestuurd, een mooie tocht langs de weilanden.