Avondvierdaagse Hoevelaken van start

Binnenkort is het weer zover, dan gaat de Avondvierdaagse in Hoevelaken voor de 33e keer van start. Van maandag 4 juni tot en met donderdag 7 juni zal een groot aantal wandelaars op pad gaan voor een mooie wandeltocht van vier achtereenvolgende avonden door Hoevelaken en haar prachtige omgeving.

Door Gerrit Steen

De inschrijving voor deelname aan de Avondvierdaagse is mogelijk op woensdag 30 mei van 14.30 tot 16.00 uur en op vrijdag 1 juni van 19.00 tot 21.00 uur in de sporthal aan het Ridderspoor,  Ridderspoor 2,  3871 JH Hoevelaken. De kosten voor deelname aan de vierdaagse bedragen per persoon Є 4,50. Houders van wandelboekjes worden vriendelijk verzocht deze op de eerste wandelavond in te leveren op het startbureau bij Angie Methorst.

Kleinhoven
Evenals voorgaande jaren is de start van de vierdaagse bij sportcomplex Kleinhoven, vanaf het voetbalveld van SC Hoevelaken. Er zijn drie verschillende afstandsroutes uitgezet ( 5, 10, 15 km) die door de wandelaars gelopen kunnen worden. Op verzoek van veel Hoevelakers wordt de Avondvierdaagse intocht weer begeleid met echte en sfeervolle fanfaremuziek. Voorzitter Bert van de Bunt van de Avondvierdaagse: “Iedereen is het er eigenlijk wel over eens, dit is dé manier om een Avondvierdaagse feestelijk af te sluiten. Met fanfaremuziek, applaus, bloemen, snoep en cadeaus werden vorig jaar maar liefst 980 wandelaars in één lang lint feestelijk over de Wiekslag en de Brink geleid.”

Intocht vanaf Intres
“We hebben evenals vorig jaar voor de feestelijke intocht op donderdagavond met maar liefst 3 muziekkorpsen gecontracteerd: fanfare Concordia uit Nijkerkerveen, drumband Heelsum uit Heelsum en de Turfstampers uit Hooglanderveen. De intocht op de donderdagavond wordt in 2012 weer gestart vanaf Intres, de locatie die voorheen ook al een groot aantal jaren gebruikt werd. Wij maakten de afgelopen jaren gebruik van het grasveld naast de hockeyvelden aan de Weidelaan, maar momenteel wordt hier echter nieuwbouw gepleegd, dus dit terrein hebben wij niet meer tot onze beschikking. Wij zijn zeer verheugd dat Intres haar faciliteiten weer beschikbaar heeft gesteld aan de Avondvierdaagse. Op de parkeerplaats van Intres aan de Koninginneweg is voldoende ruimte om de auto’s van de fanfarekorpsleden en andere belangstellenden neer te zetten.”

Route
Cees Beijer: “Op de laatste avond en worden de wandelaars feestelijk onthaald door de Hoevelakense bevolking. Vanaf 20.15 uur worden de deelnemers onder begeleiding van muziek vanaf Intres terug geleid naar het startpunt bij sportcomplex Kleinhoven. Voor de mensen die de wandelaars op bloemen willen onthalen volgt hier de route: Vanaf de verzamelplaats bij Intres de Stoutenburgerlaan in, daarna linksaf de Leeuweriklaan in. Hierna de Wiekslag over, rechtdoor de Westerdorpstraat oversteken en de Brink over, links de Kantemarsweg in, daarna rechts over de Veenslagenweg, vervolgens linksaf de Grasmaat in. Daarna rechtdoor wandelen naar sportcomplex Kleinhoven. De bus rijdt van 20.00 tot 21.00 uur niet over de Stoutenburgerlaan, de bushaltes op de Stoutenburgerlaan, gemeentehuis en de Julianalaan komen dan tijdelijk te vervallen.”

Afstanden
“De af te leggen afstanden zijn ongewijzigd gebleven en leiden zowel door Hoevelaken als buiten de bebouwde kom. Dit jaar zijn de routes voor het eerst digitaal opgemaakt, middels het programma Afstand meten. Carolien van Gelder heeft zich hierop gestort en verrassend voor iemand die niet woonachtig is in Hoevelaken, heeft zij een aantal nieuwe routes weten te maken. Na controle en eventuele correcties zijn wij dan ook blij om  dit jaar weer verrassende stukken te laten zien. Voor alle lopers geldt dat alle afstanden op alle vier achtereenvolgende avonden succesvol afgelegd moeten worden, waarna de wandelaars op donderdag 7 juni in de kantine van het sportcomplex hun welverdiende medaille in ontvangst mogen nemen.”

Starttijden
De starttijden vanaf sportcomplex Kleinhoven zijn voor de 5 en de 10 kilometer-wandelaars vastgesteld om 18.30 uur. De deelnemers aan de wandeltocht van 15 kilometer worden dagelijks een half uur vroeger verwacht en zullen om 18.00 uur het startschot horen klinken.

EHBO
Net zoals voorgaande jaren zal ook de EHBO Hoevelaken aanwezig zijn om mensen te helpen die blessures op (dreigen te) lopen tijdens de Avondvierdaagse. De laatste jaren hoefden ze gelukkig maar weinig keren in actie te komen, maar een goede ondersteuning blijft te allen tijde belangrijk. De EHBO-ers zijn mobiel en zullen tijdens de Avondvierdaagse langs de verschillende routes rondrijden om mensen onderweg adequaat te kunnen helpen.

Verkeersregelaars
Met behulp van 30 verkeersregelaars wordt getracht de Avondvierdaagse zonder ongelukken te laten verlopen. Cees Beijer: “We doen er alles aan om de veiligheid van de deelnemers zoveel mogelijk te waarborgen. Dat begint al bij de binnenkomst van de deelnemers. Ik wil iedereen dringend verzoeken via de hoofdingang het terrein op te komen en daar ook de fiets neer te zetten, er is daar genoeg ruimte voor. Dus niet op het Kerkepad en al helemaal niet bij de achteringang van het voetbalcomplex, het Kerkepad moet echt vrij blijven voor de wandelaars en het verkeer! Verder streven we er naar om op iedere oversteekplaats twee verkeersregelaars te plaatsen die het verkeer tegenhouden. Maar die regelaars kunnen natuurlijk niet alles. Het is ook zaak van de begeleiders en ouders om een oogje in het zeil te houden en de kinderen goed in de gaten houden. Dat begint al door de ouders te verdelen over de groepen, zodat ze niet alleen voor- of achteraan lopen, maar verspreid over de groep waardoor ze beter overzicht kunnen houden.”

Politie
Gebiedsagent Gijs van Veldhuizen vult aan: “Voor de wandelaars is het natuurlijk niet alleen een sportief maar ook gezellig evenement. Om het gezellig te houden wil ik de wandelaars er op wijzen om tijdens het wandelen de eigen veiligheid niet uit het oog te verliezen. Ook dit jaar zullen wij weer ons best doen om de veiligheid voor ieder te waarborgen maar daar kunnen we wel hulp bij gebruiken. Daarbij wil ik het advies meegeven dat de wandelaars voor hun eigen veiligheid het beste aan de linkerzijde van de weg kunnen lopen (tegen het verkeer in) en de aanwijzingen van de verkeersregelaars en de politie op te volgen. Weggebruikers zou ik willen verzoeken rekening te houden met de Avondvierdaagse lopers en hun rijgedrag daar op aan te passen. Liever een paar minuten later op de plaats van bestemming dan door een onbezonnen actie onnoemelijk leed te veroorzaken. Ik wens alle deelnemers veel wandelplezier toe.”

Routebeschrijvingen van de Avondvierdaagse, parkeerinformatie e.a. gegevens zijn te vinden op de website van de Avondvierdaagse: www.avondvierdaagsehoevelaken.nl

Vorig jaar deden er maar liefst 980 wandelaars mee aan de Avondvierdaagse Hoevelaken.

Ook de politie houdt ook een oogje in het zeil.

Foto: Gerrit Steen